Hướng dẫn Format dữ liệu trước khi đưa vào Appsheet
AppSheet là một nền tảng phát triển ứng dụng di động nhanh chóng và dễ dàng, cho phép người dùng tạo ứng dụng từ dữ liệu có sẵn mà không cần phải viết mã. Với AppSheet, bạn có thể tạo ra các ứng dụng chuyên nghiệp trong vài phút với các tính năng đa dạng như nhập liệu, hiển thị dữ liệu, lọc và sắp xếp, tính toán và nhiều hơn nữa.


{tocify} $title={Mục lục}

AppSheet cung cấp cho bạn một công cụ dễ sử dụng để tạo ứng dụng trên nền tảng điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với AppSheet, bạn không cần phải có kiến thức kỹ thuật cao hoặc kinh nghiệm lập trình để tạo ra một ứng dụng. Thay vào đó, bạn chỉ cần thực hiện các bước đơn giản để tạo ra ứng dụng một cách nhanh chóng.


Với AppSheet, bạn có thể sử dụng dữ liệu có sẵn trong Google Sheets, Excel hoặc các nguồn dữ liệu khác để tạo ra các ứng dụng đa dạng. Bạn có thể thiết kế các mẫu nhập liệu để người dùng có thể nhập dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sau đó, AppSheet sẽ tự động tạo các biểu đồ và bảng để hiển thị dữ liệu trong ứng dụng của bạn. Để bắt đầu sử dụng được Appsheet chúng ta phải làm việc với dữ liệu.Nếu bạn đang quan tâm đến việc sử dụng dữ liệu trên Appsheet, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Tìm hiểu thêm về Appsheet ở bài viết này: Appsheet là gì và Lộ trình học Appsheet cho người mới bắt đầu

Bắt đầu với dữ liệu của bạn

Để tận dụng tối đa AppSheet, hãy tổ chức dữ liệu của bạn một cách phù hợp với ứng dụng. Sau khi bạn hiểu các khái niệm cơ bản được miêu tả trong chủ đề này, dữ liệu của bạn sẽ dễ quản lý hơn và ứng dụng của bạn sẽ mạnh mẽ hơn.

Các khái niệm cơ bản

Trước tiên, hãy xem xét các khái niệm cơ bản về dữ liệu:

  • Dữ liệu được tạo thành từ các bản ghi (dòng dữ liệu)

  • Bảng (table hay gọi là các sheet trong Trang tính)  là nơi lưu trữ các bản ghi (các dòng) 

  • Cột (column)  là các thuộc tính của bảng 

Bản ghi là gì?

Một bản ghi được lưu trữ dưới dạng một hàng duy nhất trong bảng tính của bạn. Nó là một mảnh dữ liệu riêng lẻ trong ứng dụng của bạn, và có thể miêu tả một khách hàng cụ thể, địa điểm công việc cụ thể hoặc một sản phẩm đơn lẻ. 

Ví dụ một bản ghi sẽ là một dòng cụ thể trong Table “Phòng ban” và bản ghi này sẽ lưu trữ thông tin của phòng ban này

KEY hay ID là gì?

Key hoặc ID là khái niệm dùng để định danh cho mỗi bản ghi trong bảng dữ liệu trên Appsheet. Để giữ cho các bản ghi riêng biệt và không bị trùng lặp với nhau, mỗi loại bản ghi cần có một bảng riêng và một khóa chính (Key hoặc ID) riêng.


Khác với cách sử dụng thông thường trên Google Sheet hay Excel, nơi mà người dùng có thể thêm bất kỳ dữ liệu nào mà không cần quan tâm đến định dạng dữ liệu, Appsheet cần tuân thủ một số quy tắc nhất định về dữ liệu. Key là định danh cho một bản ghi, đảm bảo rằng mỗi bản ghi có một khóa duy nhất. Ví dụ, nếu hai dòng trong bảng có cùng thông tin là "Phòng Thương Mại", thì Appsheet không thể xác định được dòng nào cần được truy xuất, vì vậy cần có một khóa để định danh cho từng dòng.


Ví dụ về một trường hợp đơn giản hơn, nếu một lớp học được lưu trữ trong Appsheet, thì cần có một bảng để lưu trữ thông tin của lớp học đó. Trong trường hợp này, có thể xảy ra trường hợp nhiều học sinh cùng tên nhau. Vì vậy, cần có một cột khóa duy nhất trong bảng để định danh cho học sinh đó, có thể là Mã Sinh Viên.


Trên Appsheet, bạn có thể nghe nhiều người dùng sử dụng hai khái niệm Key và ID. Tuy nhiên, hai khái niệm này tương đương nhau, chỉ khác nhau về cách gọi. ID là viết tắt của từ "Identify" (định danh). Nếu bạn không cần thiết phải tự đặt khóa thì Appsheet cung cấp một hàm UNIQUEID() để tạo ra một khóa ngẫu nhiên và duy nhất cho mỗi bản ghi.

Table (bảng dữ liệu)

Table (bảng dữ liệu) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý dữ liệu. Một bảng được tạo ra bằng cách sắp xếp các hàng và cột, mỗi hàng và mỗi cột đại diện cho một thông tin cụ thể về đối tượng nào đó. Một bảng bao gồm một bộ sưu tập các bản ghi có cùng loại, ví dụ như thông tin về khách hàng, sản phẩm, địa điểm, sự kiện, v.v.


Khi xây dựng một cơ sở dữ liệu, việc phân tách dữ liệu thành các bảng khác nhau rất quan trọng để đảm bảo tính tổ chức và dễ quản lý. Thông thường, các thông tin cơ bản về một đối tượng sẽ được lưu trữ trong một bảng chính, còn các thông tin phụ hoặc liên quan sẽ được lưu trữ trong các bảng phụ. Điều này giúp cho việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu sự trùng lặp thông tin và tăng tính linh hoạt trong việc truy xuất thông tin.


Ví dụ, khi xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng, ta có thể chia dữ liệu thành các bảng sau:

  • Bảng Khách hàng: lưu trữ thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, email, v.v của khách hàng.

  • Bảng Sản phẩm: lưu trữ thông tin về tên sản phẩm, giá bán, mô tả, hình ảnh, v.v.

  • Bảng Đơn hàng: lưu trữ thông tin về đơn hàng của khách hàng, bao gồm các thông tin như ngày đặt hàng, sản phẩm đặt mua, số lượng, giá trị đơn hàng, v.v.

Các bảng trên có thể được kết nối với nhau thông qua các trường khóa ngoại (foreign key) để tạo thành một hệ thống quản lý bán hàng hoàn chỉnh. Ví dụ, trong bảng Đơn hàng, ta có một trường khóa ngoại để liên kết với bảng Khách hàng, và một trường khóa ngoại để liên kết với bảng Sản phẩm.

Khi sử dụng Google sheet làm Database thì mỗi Sheet trong Trang tính trên Google sheet sẽ là một Table trong Appsheet.

Cài đặt columns trong Appsheet

Trong một bảng dữ liệu, các hàng được sắp xếp theo thứ tự và chia sẻ cùng một tập hợp các cột(columns). Các cột này được sử dụng để mô tả các thuộc tính của các bản ghi trong bảng. Ví dụ, nếu ta có một bảng dữ liệu Khách hàng, các cột có thể bao gồm Tên, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, Ngày sinh, v.v.


Mỗi hàng trong bảng sẽ có giá trị riêng cho từng cột, nhưng cấu trúc cột sẽ quy định các tham số và yêu cầu của bảng như một toàn thể. Ví dụ, nếu ta có một cột Ngày, giá trị của mỗi ô trong cột này phải được nhập theo định dạng ngày tháng. Tương tự, nếu ta có một cột ID, giá trị của mỗi ô trong cột này phải là một số duy nhất để định danh cho từng bản ghi trong bảng.


Các cột trong một bảng có thể có các thuộc tính khác nhau, tùy thuộc vào loại dữ liệu được lưu trữ. Ví dụ, cột Tên có thể là kiểu dữ liệu chuỗi (string), còn cột Ngày sinh có thể là kiểu dữ liệu ngày tháng (date). Các thuộc tính này đóng vai trò quan trọng trong việc định dạng và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong bảng.


Các cột trong một bảng cũng có thể có các ràng buộc và quy tắc, giúp đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu. Ví dụ, ta có thể sử dụng ràng buộc duy nhất (unique constraint) để đảm bảo rằng giá trị của cột ID là duy nhất cho mỗi bản ghi trong bảng. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng các quy tắc kiểm tra (check constraint) để đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào cột phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Thêm dữ liệu vào Appsheet

Sau khi bạn đã hiểu các khái niệm cơ bản về dữ liệu, hãy tìm hiểu về cách thêm mới một table vào Appsheet.

Bước 1: Vào mục Data và click vào icon "+" ở góc trái. Nếu các sheet của bạn nằm chung với sheet đã được tạo sẵn từ trước thì Google sẽ tự động gợi ý các table có sẵn để bạn thêm mới.

Bước 2: Xác định table(1 table trong appsheet sẽ là 1 sheet trong trang tính ) bạn muốn thêm vào, và chọn quyền trong app. Appsheet sẽ cung cấp sẵn các quyền như thêm mới, chỉnh sửa, xóa và chỉ đọc. Bạn có thể click vào để chọn các quyền này trong App. Tuy vậy các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được các cài đặt này sau khi thêm dữ liệu.

Bước 3: Click "Add this table" để Appsheet tự động thêm mới table vào app.

Thêm mới các trường dữ liệu.

Trong quá trình tạo app việc xóa cột, thêm mới một cột là việc thường xuyên xảy ra. Ví dụ Table Phòng ban hiện tại đang có 3 cột, trong đó 2 cột do người dùng tạo ra và một cột do Appsheet tự tạo đó là _Rownumber

_Rownumber trong Appsheet là gì?

_Rownumber là một thuộc tính trong nền tảng AppSheet, được sử dụng để đánh số thứ tự các dòng trong bảng dữ liệu.  _Rownumber được tự động tạo ra bởi AppSheet khi người dùng tạo bảng dữ liệu, và không thể xóa được ngay cả khi cột đó được đặt là khóa chính. AppSheet cảnh báo rằng nếu có nhiều người dùng cùng thực hiện thêm hoặc xóa các dòng dữ liệu, có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc lỗi khi cập nhật dữ liệu. Bạn không nên thay đổi bất kỳ cài đặt nào liên quan tới cột dữ liệu này.

Thêm mới, xóa cột trong Appsheet

Để thêm hoặc xóa cột trong Appsheet, bạn có thể thực hiện như sau:

Thêm mới cột: Chúng ta cần vào trong nơi lưu trữ dữ liệu, cụ thể ở đây là Google sheet, sau đó tiến hành thêm mới một cột vào bảng tính, ví dụ chúng ta thêm mới cột Ghi chú

Lúc này Appsheet sẽ không tự động nhận diện được cột mới mà chúng ta cần phải làm mới lại cấu trúc của Appsheet để Appsheet có thể nhận được cột mới. Lúc này để đồng bộ chúng ta sẽ vào phần giao diện của Data, chọn vào table vừa mới thêm cột, trong giao diện column chọn Regenerate schema và chọn Regenerate 


Sau đó đợi khoảng 5 giây để Appsheet có thể đồng bộ. Lúc này chúng ta có thể thấy được column mới thêm vào.

Đối với việc xóa cột trong bảng dữ liệu cũng tương tự như vậy. Tóm lại đối với việc thay đổi tên, xóa cột, thêm cột bạn cần vào Table vào chọn Regenerate schema để đồng bộ lại dữ liệu.

Một số lưu ý khi cài đặt data trên Appsheet

Nếu bạn đang cài đặt data trên Appsheet, có một số lưu ý quan trọng cần lưu ý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được cài đặt đúng cách và hoạt động tốt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua những lưu ý đó một cách chi tiết.

1. Tên cột phải khác nhau

Khi bạn cài đặt các cột trên Appsheet, bạn phải đảm bảo rằng các tên cột là duy nhất. Nếu bạn có nhiều cột với cùng tên, Appsheet sẽ không biết cột nào được sử dụng và sẽ gây ra lỗi khi bạn cố gắng truy cập vào chúng.


Để đảm bảo rằng các tên cột của bạn là duy nhất, bạn có thể thêm một tiền tố hoặc hậu tố vào tên của chúng. Ví dụ, bạn có thể thêm "Địa chỉ_" trước tên của một cột địa chỉ để đảm bảo rằng tên cột là duy nhất.

2. Tên cột không được để trống

Bạn cần đảm bảo rằng tên của các cột không được để trống. Nếu bạn để tên cột trống, Appsheet sẽ không thể hiển thị dữ liệu đó và sẽ gây ra lỗi khi bạn cố gắng truy cập vào chúng.


Nếu bạn không muốn đặt tên cho các cột của mình, bạn có thể sử dụng một ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu gạch ngang (-), để đại diện cho tên cột. Ví dụ, bạn có thể đặt tên cột là "-ID" để đại diện cho ID của một bản ghi.

3. Không nên để tên cột giống với tên table

Khi đặt tên cho các cột và bảng trên Appsheet, bạn cần đảm bảo rằng các tên này là khác nhau. Nếu bạn đặt tên cột giống với tên bảng, hoặc ngược lại, tránh trường hợp khi sử dụng Appsheet để viết công thức bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng các công thức của mình. 

4. Tên table phải khác nhau

Khi bạn cài đặt các cột trên Appsheet, bạn phải đảm bảo rằng các tên table là duy nhất và không được đặt tên table giống nhau. Nếu bạn có nhiều table với cùng tên, Appsheet sẽ không biết table nào được sử dụng và sẽ gây ra lỗi khi bạn cố gắng truy cập vào chúng.

Video hướng dẫn cụ thể.
Xem tiếp bài viết: Các cài đặt trong Columns trong Appsheet


Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn