Câu chuyện thành công

Case study thành công với Google Appsheet

Case study thành công với Google Appsheet Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một case study thành công của mình với Go…

Slide giới thiệu về Google Appsheet

Để đưa bất kỳ nền tảng nào vào sử dụng, chúng ta đều cần phải đánh giá, nghiệm thu và trình bày với các phòng ban, bộ phận …

Quy trình sản xuất trong công ty

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về quy trình từ khi tiếp nhận đơn hàng đến khi sản xuất trong các công ty sả…

Áp dụng Appsheet vào doanh nghiệp hiệu quả

Appsheet là một nền tảng cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp mà không cần biết lập trình. Với Appsheet, b…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào