Hàm input mới trên Google Appsheet

Google AppSheet đã chính thức ra mắt hàm INPUT mới với cú pháp đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hàm INPUT mới, bao gồm cách sử dụng, lợi ích và kế hoạch chuyển đổi cho các ứng dụng hiện có.

Giới thiệu

Ngày 9 tháng 12 năm 2023, Google AppSheet đã chính thức ra mắt hàm INPUT mới. Hàm INPUT cũ được phát hành dưới dạng Beta vào năm 2021. Cú pháp của hàm INPUT cũ là `input("tên cột", giá trị nhập vào)`.

Hàm INPUT mới có cú pháp đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn. Cú pháp của hàm INPUT mới là `[_input].[tên cột]`.

Cách sử dụng

Để sử dụng hàm INPUT mới, bạn chỉ cần thêm cú pháp sau vào biểu thức của mình:

  [_input].[tên cột]
 

 • `_input` là một biến toàn cục đại diện cho giá trị đầu vào của hành động hoặc tác vụ.
 • `tên cột` là tên của cột mà bạn muốn truy cập.

Ví dụ:

  // Hàm INPUT cũ
  
    input("Tên cột" ,"giá trị nhập vào");


  // Hàm INPUT mới
      [_input].[Tên cột]

 

Lợi ích

Hàm INPUT mới có một số lợi ích so với hàm INPUT cũ, bao gồm: 

 •  Cú pháp đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn. 
 •  Dễ dàng định nghĩa trong phần Advance. 
 •  Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của ứng dụng.

Kế hoạch chuyển đổi

Google AppSheet sẽ tự động chuyển đổi các ứng dụng hiện có đang sử dụng hàm INPUT cũ sang hàm INPUT mới. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra theo từng giai đoạn như sau:

 • Từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 năm 2024: Các ứng dụng hiện có sẽ bắt đầu hiển thị cảnh báo khi sử dụng hàm INPUT cũ.
 • Từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024: Google AppSheet sẽ tự động chuyển đổi các trường hợp sử dụng hàm INPUT cũ đơn giản sang hàm INPUT mới.
 • Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024: Google AppSheet sẽ tự động chuyển đổi tất cả các trường hợp sử dụng hàm INPUT cũ sang hàm INPUT mới.

Kết luận

Hàm INPUT mới là một tính năng hữu ích của AppSheet. Cú pháp đơn giản, dễ sử dụng hơn sẽ giúp các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm INPUT mới trong các trường hợp cụ thể.

Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn