Appsheet-Hướng dẫn cơ bản

Slide giới thiệu về Google Appsheet

Để đưa bất kỳ nền tảng nào vào sử dụng, chúng ta đều cần phải đánh giá, nghiệm thu và trình bày với các phòng ban, bộ phận …

Tạo Dashboard trong Appsheet

Tạo dashboard trong Appsheet Việc tạo Dashboard trong Appsheet là cách nhanh nhất để quản lý thông tin trong app Để tạo được…

Bảo mật trong Appsheet

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC GÓI TÙY CHỌN Buổi 08: Bảo mật và quản trị người dùng Appsheet cung cấp nhiều tùy chọn…

Automation trong Appsheet

Automation trong Appsheet là gì? Automation trong Appsheet là một tính năng cho phép bạn tạo các quy t…

Action trong Appsheet

Buổi 06: Action trong Appsheet ACTION TRONG APPSHEET LÀ GÌ Bài 06: Chức năng của App (Functionality): …

Khóa (Key) là gì trong appsheet?

Appsheet là một nền tảng cho phép bạn tạo các ứng dụng di động từ các bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu. Để tạo một ứng dụng tr…

Các kiểu dữ liệu trong Appsheet

Appsheet là một công cụ mạnh mẽ để tạo các ứng dụng di động và web mà không cần phải biết lập trình. Một trong những tính …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào