Action trong Appsheet

 

Buổi 06: Action trong AppsheetACTION TRONG APPSHEET LÀ GÌ

Bài 06: Chức năng của App (Functionality):

Action trong Appsheet là các hành động mà người dùng có thể thực hiện trên ứng dụng, như thêm, sửa, xóa dữ liệu hoặc kích hoạt chức năng nào đó của ứng dụng. Chúng giúp tăng tính tương tác và linh hoạt cho ứng dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các action trong Appsheet thường được thực hiện thông qua các nút bấm, menu hay biểu tượng được hiển thị trên giao diện người dùng, giúp họ dễ dàng tiếp cận và sử dụng chúng.

Mục đích chính của action trong Appsheet

Mục đích chính của action là việc tự động hóa các quy trình.

Giúp cho quá trình người dùng tiếp cận và xử lý các tác dụ được nhanh và hiệu quả hơn.

VỊ TRÍ HIỂN THỊ ACTION

Action trong Appsheet có thể được hiển thị ở nhiều vị trí trên giao diện người dùng, giúp người dùng dễ dàng truy cập và thực hiện chúng. Dưới đây là các vị trí phổ biến để hiển thị action:

 • Trong danh sách (Inline): Action sẽ xuất hiện ngay bên cạnh mỗi bản ghi trong danh sách, giúp người dùng thực hiện hành động trực tiếp trên từng bản ghi.

 • Trên thanh công cụ (Toolbar): Action được đặt ở thanh công cụ ở đầu trang, thường dưới dạng biểu tượng. Khi người dùng nhấn vào biểu tượng, hành động tương ứng sẽ được kích hoạt.

 • Trong menu chức năng (ContextMenu): Action có thể được đặt trong menu chức năng, xuất hiện khi người dùng nhấn và giữ hoặc nhấn chuột phải vào một bản ghi hoặc vùng nào đó trên ứng dụng.

 • Trong trang chi tiết (Detail View): Action có thể được hiển thị ở phần dưới cùng của trang chi tiết, giúp người dùng thực hiện hành động liên quan đến bản ghi đang xem.

CÁC NHÓM ACTION TRONG APPSHEET

Action trong Appsheet được chia thành 2 loại chính: action hệ thống và action do người dùng tạo ra.Action hệ thống:

Action do người dùng tạo ra:

Đây là những action được Appsheet tự động tạo ra dựa trên cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng. Chúng bao gồm các thao tác cơ bản như thêm, sửa, xóa dữ liệu hay điều hướng giữa các view. Action hệ thống thường được áp dụng mặc định và người dùng có thể tùy chỉnh chúng theo nhu cầu sử dụng.

Đây là những action mà người dùng tự định nghĩa và tạo ra để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của ứng dụng. Ví dụ, người dùng có thể tạo action gửi email thông báo khi có sự kiện xảy ra hoặc liên kết đến các bản ghi liên quan dựa trên điều kiện nào đó. Action do người dùng tạo ra giúp tăng tính linh hoạt và tùy biến cho ứng dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.


AppSheet cung cấp một loạt các hành động (action) để người dùng có thể tùy chỉnh và tối ưu hóa ứng dụng của mình. Dưới đây là một bản tóm tắt về các loại hành động có sẵn:

1. Các loại hành động điều hướng (Navigation action types):
 • App: copy this row and edit the copy: Sao chép dòng hiện tại và mở nó trong chế độ xem biểu mẫu.
 • App: edit this row: Cho phép người dùng chỉnh sửa một dòng trong bảng hiện tại.
 • Edit in form: Cho phép chỉnh sửa trên giao diện máy tính để bàn và tùy chỉnh trải nghiệm bằng cách chọn "Edit in place" hoặc "Open a form".
 • App: export this view to a CSV file: Tải xuống các dòng trong chế độ xem hiện tại dưới dạng tệp CSV.
 • App: go to another AppSheet app: Mở một ứng dụng AppSheet khác.
 • App: go to another view within this app: Điều hướng đến một chế độ xem khác trong ứng dụng hiện tại.
 • App: import a CSV file for this view: Tải các dòng từ một tệp CSV lên chế độ xem hiện tại.
 • App: open a form to add a new row to this table: Mở một biểu mẫu để thêm một dòng mới vào bảng hiện tại.
2. Các loại hành động thay đổi dữ liệu (Data-change action types):
 • Data: delete this row: Xóa dòng hiện tại.
 • Data: execute an action on a set of rows: Áp dụng hành động lên một tập hợp các dòng được chọn bằng biểu thức.
 • Data: set the value of some columns in this row: Đặt hoặc cập nhật giá trị của một số cột trong dòng hiện tại.
 • Data: add a new row to another table by using values from this row: Thêm một dòng mới vào bảng khác dựa trên giá trị từ dòng hiện tại.
3. Các loại hành động bên ngoài (External action types):
 • External: go to a website: Điều hướng đến một URL.
 • External: open a file: Mở một tệp trên thiết bị chạy ứng dụng AppSheet.
 • External: start an email: Mở ứng dụng email trên thiết bị.
 • External: start a phone call: Mở ứng dụng điện thoại.
 • External: start a text message: Mở ứng dụng nhắn tin.
4. Loại hành động nhóm (Grouped action type):
 • Grouped: execute a sequence of actions: Chạy một chuỗi các hành động theo thứ tự.
Nhờ sự đa dạng của các hành động này, người dùng AppSheet có thể tạo ra các ứng dụng phong phú, đa chức năng và phản hồi linh hoạt theo nhu cầu thực tế.

Nếu bạn muốn tìm một khóa học về Appsheet có thể tham khảo khóa học sau trên Unica.Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn