Tạo Dashboard trong Appsheet
Tạo dashboard trong Appsheet

Việc tạo Dashboard trong Appsheet là cách nhanh nhất để quản lý thông tin trong app

Để tạo được các Dashboard như trên chúng ta cần sử dụng đến tính năng Slicer trong Appsheet.

Slicer trong Appsheet

Slicer trong Appsheet là một công cụ cho phép bạn lọc dữ liệu trong ứng dụng của mình bằng cách chọn một tập con các hàng, cột và hành động của một bảng. Bạn có thể tạo slicer cho bất kỳ bảng nào trong ứng dụng của mình và sử dụng chúng để chỉ hiện các giá trị phù hợp với tiêu chí của bạn. Slicer trong Appsheet giống như slicer trong Google Sheets hoặc Excel, nhưng có thêm khả năng tùy chỉnh và tích hợp với các tính năng khác của Appsheet.

Một ví dụ về cách tạo slicer trong Appsheet là:

Sau đó thêm một table có tên là loc_table hoặc filter

Mở ứng dụng trong trình chỉnh sửa.

  1. Chọn Data và nhấp vào + liên quan đến bảng mà bạn muốn tạo slicer.

  2. Chọn từ danh sách các gợi ý hoặc nhấp vào Create a new slice1.

  3. Cấu hình slicer bằng cách chọn bảng cơ sở, các hàng, cột và hành động muốn lọc.

  4. Tạo một view cho slicer.

  5. Lưu .Trong đó lưu ý các slicer nên đặt tên là  _S_ten_table hoặc ten_table_s để dễ phân biệt được.

Để tạo công thức vào

and(

IF(ISBLANK(FILTER[from_date]),true,and([salary_month]>=MONTH(any(FILTER[from_date])),

[salary_month]<=MONTH(any(FILTER[to_date])))),

if(isblank(FILTER[department]),true, in([employee_id].[department_id],FILTER[department])),

if(isblank(FILTER[age_group]),true, in([employee_id].[age_group],FILTER[age_group])))


Nếu bạn muốn tìm một khóa học về Appsheet có thể tham khảo khóa học sau trên Unica.

Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn