Appsheet: Hướng dẫn sử dụng hàm select


Appsheet là một nền tảng cho phép bạn tạo các ứng dụng di động từ các bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu mà không cần code. Bạn có thể sử dụng các hàm trong Appsheet để thực hiện các tính toán, lọc dữ liệu, xác thực dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm SELECT trong Appsheet, cách sử dụng nó và một số ví dụ minh họa bằng tiếng Việt.

{tocify} $title={Mục lục}

Hàm SELECT là gì?

Hàm SELECT là một hàm cho phép bạn chọn các giá trị cụ thể từ một cột của một bảng hoặc một slice. Hàm này trả về một danh sách các giá trị từ cột của các hàng được chọn trong tập dữ liệu.

Cú pháp của hàm SELECT như sau:

SELECT(from-dataset-column, select-row?, [distinct-only?])

Trong đó:

 • from-dataset-column là tên của bảng hoặc slice (tập dữ liệu) cần tìm kiếm và tên của cột cần lấy giá trị, theo dạng: dataset-name[column-name]. Ví dụ: Đơn hàng[Mã đơn hàng].

 • select-row? là một biểu thức Yes/No, được tính toán cho mỗi hàng của tập dữ liệu, trả về TRUE hoặc FALSE cho biết giá trị của cột từ hàng đó có nên được bao gồm (TRUE) hay loại bỏ (FALSE) trong kết quả hay không.

 • distinct-only? là một biểu thức Yes/No. Đặt là FALSE để chỉ ra rằng danh sách kết quả nên bao gồm tất cả các giá trị được tìm thấy trong các hàng được chọn, hoặc TRUE để chỉ ra rằng các giá trị trùng lặp nên được bỏ qua. Nếu không được chỉ định, FALSE được giả định.

Cách sử dụng hàm SELECT

Để sử dụng hàm SELECT, bạn cần xác định ba tham số: tập dữ liệu và cột cần lấy giá trị, điều kiện để chọn hàng và lựa chọn có loại bỏ các giá trị trùng lặp hay không.

Bạn có thể sử dụng hàm SELECT trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như:

 • Lấy danh sách các giá trị từ một cột của một bảng hoặc slice. Ví dụ: SELECT(Sinh viên[Tên], TRUE) trả về danh sách các tên (có thể có trùng lặp) của tất cả sinh viên.

 • Lọc danh sách các giá trị theo một điều kiện nhất định. Ví dụ: SELECT(Sinh viên[Tên], ([Khóa] = "2020") trả về danh sách các tên (có thể có trùng lặp) của sinh viên thuộc khóa 2020.

 • Loại bỏ các giá trị trùng lặp trong danh sách kết quả. Ví dụ: SELECT(Sinh viên[Tên], ([Khóa] = "2020") trả về danh sách các tên riêng biệt (không có trùng lặp) của sinh viên thuộc khóa 2020.

 • Lấy danh sách các giá trị từ một cột của một bảng hoặc slice dựa trên giá trị của một cột khác. Ví dụ: SELECT(Đơn hàng[Mã đơn hàng], ([Khách hàng] = [_THISROW].[Khách hàng]) trả về các đơn hàng cho khách hàng hiện tại. Cụ thể hơn, nó trả về các giá trị của cột Mã đơn hàng (là khóa của mỗi hàng) cho các hàng trong tập dữ liệu Đơn hàng có giá trị của cột Khách hàng bằng với giá trị của cột Khách hàng của biểu mẫu hiện tại.

 • Bạn có thể sử dụng hàm SELECT kết hợp với các hàm như Min max sum count để lấy về giá trị.

Ví dụ minh họa

Giả sử bạn có một bảng Sản phẩm với các cột sau:

Tên

Loại

Giá

Táo

Hoa quả

2

Chuối

Hoa quả

1

Cà rốt

Rau

1

Thanh long

Hoa quả

3

Cà tím

Rau

2

Bạn có thể sử dụng hàm SELECT để lấy các giá trị từ bảng này theo các cách sau:

 • SELECT(Sản phẩm[Tên], TRUE) trả về danh sách tất cả các tên sản phẩm (có thể có trùng lặp): Táo, Chuối, Cà rốt, Thanh long, Cà tím.

 • SELECT(Sản phẩm[Tên], [Giá] < 2) trả về danh sách các tên sản phẩm có giá nhỏ hơn 2 (có thể có trùng lặp): Chuối, Cà rốt.

 • SELECT(Sản phẩm[Tên], [Loại] = "Hoa quả") trả về danh sách các tên sản phẩm thuộc loại hoa quả (không có trùng lặp): Táo, Chuối, Thanh long.

 • SELECT(Sản phẩm[Giá], ([Tên] = "Táo")) trả về danh sách giá của sản phẩm có tên là Táo: 2.

Bạn có thể kết hợp hàm SELECT với các hàm khác như UNIQUE(), COUNT() và SUM() để thực hiện các thao tác phức tạp hơn trên dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ minh họa:
 • COUNT(SELECT(Sản phẩm[Tên], [Loại] = "Hoa quả")) Đếm số lượng sản phẩm thuộc loại hoa quả : Kết quả 3

 • SUM(SELECT(Sản phẩm[Giá], ([Loại] = "Hoa quả")))  Tính tổng giá trị của các sản phẩm thuộc loại hoa quả. Kết quả: 6

 • UNIQUE(SELECT(Sản phẩm[Loại], TRUE)) Lấy danh sách các loại sản phẩm không trùng lặp. Kết quả: “Hoa quả”, “Rau”

Kết luận

Hàm SELECT là một hàm hữu ích trong Appsheet, cho phép bạn chọn các giá trị cụ thể từ một cột của một bảng hoặc slice. Bạn có thể sử dụng hàm này để thực hiện các tính toán, lọc dữ liệu, xác thực dữ liệu và nhiều hơn nữa.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm SELECT và cách sử dụng nó trong Appsheet. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay góp ý nào, xin vui lòng để lại bình luận phía dưới.Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn