Hướng dẫn sử dụng hàm FILTER trong AppsheetHàm FILTER trong Appsheet là một hàm cực kỳ quan trọng trong Appsheet. Nó giúp chúng ta lọc và lấy ra các hàng trong một bảng hoặc lát cắt mà thỏa mãn một điều kiện nhất định. Đi kèm với hàm SELECT, hàm FILTER là một trong hai hàm khá đặc biệt trong Appsheet.

Bài viết này sẽ giới thiệu về hàm FILTER, cách sử dụng nó và một số ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này trong Appsheet.

{tocify} $title={Mục lục}

Giới thiệu

Hàm FILTER trong Appsheet cho phép bạn chọn các hàng trong một bảng hoặc lát cắt dựa trên một điều kiện nhất định. Kết quả trả về là một danh sách các tham chiếu đến các hàng được chọn.

Một cách dễ hiểu hơn, hàm FILTER giúp bạn tìm kiếm và lấy ra các hàng trong một bảng hoặc lát cắt mà thỏa mãn một điều kiện nhất định do bạn xác định. Kết quả trả về là một danh sách các tham chiếu đến các hàng được chọn.

Cách sử dụng hàm

Cú pháp của hàm FILTERFILTER(tableName, condition), trong đó tableName là tên của bảng hoặc lát cắt cần lọc và condition là một biểu thức điều kiện để xác định các hàng nào sẽ được chọn.

Ví dụ minh họa

Giả sử chúng ta có một bảng có tên là “Đơn hàng” với các cột “Mã đơn hàng”, “Khách hàng” và “Ngày” như sau:

Mã đơn hàng

Khách hàng

Ngày

DH001

Anh

2022-01-01

DH002

Bình

2022-02-01

DH003

Anh

2022-03-01

DH004

Châu

2022-04-01

Chúng ta có thể sử dụng hàm FILTER để lọc các đơn hàng của một khách hàng cụ thể. Ví dụ: FILTER("Đơn hàng", ([Khách hàng] = "Anh")) sẽ trả về danh sách các tham chiếu đến hai hàng đầu tiên trong bảng này, vì hai hàng này có giá trị cột “Khách hàng” là “Anh”. Kết quả trả về như sau:

Mã đơn hàng

Khách hàng

Ngày

DH001

Anh

2022-01-01

DH003

Anh

2022-03-01

Kết quả sau khi sử dụng hàm FILTER sẽ là một danh sách các tham chiếu đến các hàng được chọn. Trong ví dụ trên, kết quả sẽ là một danh sách gồm hai tham chiếu đến hai hàng đầu tiên trong bảng “Đơn hàng”.

Hàm filter này sẽ được sử dụng khi chúng ta tạo template hoặc sử dụng trong một số cột ảo “Virtual Column”. 

Ví dụ khi chúng ta tạo một template trong automation chúng ta có thể viết công thức sau 


<<Start:FILTER("Đơn hàng", ([Khách hàng] = "Anh"))>><<[Mã đơn hàng]>>

<<[Khách hàng>>

<<[Ngày]>><<end>>

Kết quả trả về trong file pdf cũng sẽ tương đương với kết quả ở trên. 

So sánh với hàm SELECT

Hàm SELECT trong Appsheet cũng cho phép bạn lọc dữ liệu từ một bảng hoặc lát cắt. Tuy nhiên, khác với hàm FILTER, hàm SELECT trả về danh sách các giá trị từ một cột cụ thể của các hàng được chọn thay vì danh sách các tham chiếu đến các hàng được chọn.

Ví dụ: SELECT(Đơn hàng[Mã đơn hàng], ([Khách hàng] = "Anh")) sẽ trả về danh sách [DH001, DH003] vì hai hàng đầu tiên trong bảng “Đơn hàng” có giá trị cột “Khách hàng” bằng “Anh” và giá trị cột “Mã đơn hàng” của hai hàng này lần lượt là 1 và 3 trong khi nếu sử dụng hàm FILTER("Đơn hàng", ([Khách hàng] = "Anh")) thì kết quả trả về sẽ là một bảng như ví dụ trên. 

Kết luận

Tóm lại, hàm FILTER và hàm SELECT đều cho phép bạn lọc dữ liệu từ một bảng hoặc lát cắt, nhưng hàm FILTER trả về danh sách các tham chiếu đến các hàng được chọn (một bảng) trong khi hàm SELECT trả về danh sách các giá trị từ một cột cụ thể của các hàng được chọn.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm FILTER và cách sử dụng nó trong Appsheet. Nếu bạn muốn tìm hiểu về Appsheet và cách sử dụng Appsheet có thể tham gia nhóm Google Appsheet ở Facebook với link như sau: https://www.facebook.com/groups/googleappsheet 

Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý gì, hãy để lại bình luận phía dưới. Cảm ơn bạn đã đọc!

Nếu bạn muốn tìm một khóa học về Appsheet có thể tham khảo khóa học sau trên Unica.


Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn