Hàm LOOKUP trong AppSheet: Giải thích chi tiết và ví dụ minh họa
Trong thế giới của ứng dụng di động, AppSheet là một công cụ không thể thiếu cho bất kỳ nhà phát triển nào muốn tạo ra ứng dụng mà không cần dùng đến mã lập trình. Trong quá trình sử dụng AppSheet, việc hiểu biết về các hàm có trong nền tảng này là rất quan trọng, và một trong những hàm đó chính là LOOKUP. Bài viết này sẽ giới thiệu về hàm LOOKUP, cách sử dụng nó, cùng với một số ví dụ minh họa.

1. Hàm LOOKUP trong AppSheet:

Hàm LOOKUP cho phép bạn tra cứu dữ liệu từ một bảng dựa trên một giá trị cụ thể và trả về giá trị từ một cột khác trong cùng một dòng.

Công thức cơ bản của hàm LOOKUP:

LOOKUP(lookup_value, table_name, search_column, result_column)

  • lookup_value: Giá trị bạn muốn tìm kiếm.
  • table_name: Tên bảng dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm.
  • search_column: Cột chứa giá trị bạn muốn tìm.
  • result_column: Cột chứa giá trị bạn muốn trả về.

2. Ví dụ minh họa:


Giả sử bạn có một bảng dữ liệu tên là "Sản phẩm" với các cột "Mã sản phẩm", "Tên sản phẩm" và "Giá sản phẩm". Bạn muốn tra cứu giá của một sản phẩm dựa trên mã sản phẩm của nó.

Mã sản phẩmTên sản phẩmGiá sản phẩm
SP001Áo sơ mi200,000đ
SP002Quần jeans300,000đ

Để tra cứu giá của sản phẩm có mã "SP001", bạn sẽ sử dụng công thức sau:

LOOKUP("SP001", "Sản phẩm", "Mã sản phẩm", "Giá sản phẩm")

Kết quả trả về sẽ là "200,000đ".

Nếu chúng ta có thêm một bảng "Đơn Hàng"  mà chúng ta muốn tìm giá của bảng sản phẩm chúng ta sẽ viết công thức như sau.

Đơn hàngMã sản phẩmGiá sản phẩm
DH001SP001Lookup([_thisrow].[Mã sản phẩm], "Sản phẩm", "Mã sản phẩm", "Giá sản phẩm")

Lúc này chúng ta sẽ sử dụng công thức sau :

  • Lookup([_thisrow].[Mã sản phẩm], "Sản phẩm", "Mã sản phẩm", "Giá sản phẩm")

3. Kết luận:

Hàm LOOKUP trong AppSheet là một công cụ mạnh mẽ, cho phép người dùng tra cứu thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Với sự hiểu biết về cách sử dụng hàm này, bạn có thể tạo ra những ứng dụng AppSheet phức tạp và chức năng hơn. Hãy thử nghiệm và khám phá các khả năng mà hàm LOOKUP mang lại!

Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm LOOKUP trong AppSheet và biết cách ứng dụng nó vào các ứng dụng của mình! 

Từ khoá: AppSheet, hàm LOOKUP trong AppSheet, ví dụ về hàm LOOKUP, ứng dụng di động, tra cứu dữ liệu.


Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn