Hàm Làm Tròn Trong Appsheet


Khi bạn làm việc với số liệu, việc làm tròn số đến giá trị gần nhất có thể là một yêu cầu phổ biến. Appsheet cung cấp một số hàm làm tròn số hữu ích giúp bạn đạt được mục tiêu này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba hàm làm tròn: FLOOR(), ROUND(), và CEILING().

  • FLOOR(): Hàm này trả về số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn giá trị đầu vào. Nói cách khác, hàm này làm tròn số xuống.
  • ROUND(): Hàm này làm tròn số đến số nguyên gần nhất. Nếu số sau dấu phẩy là 0.5 hoặc lớn hơn, nó sẽ làm tròn lên. Ngược lại, nó sẽ làm tròn xuống.
  • CEILING(): Hàm này trả về số nguyên nhỏ nhất không nhỏ hơn giá trị đầu vào. Điều này có nghĩa là nó sẽ luôn làm tròn lên.

Ví dụ: Dưới đây là một bảng thể hiện kết quả của ba hàm trên dựa trên một số giá trị đầu vào:

Giá trịFLOOR()ROUND()CEILING()
-3-3-3-3
3333
-3.1-4-3-3
3.1334
-3.6-4-4-3
3.6344

Từ bảng trên, bạn có thể thấy rõ cách mỗi hàm hoạt động và tạo ra kết quả dựa trên giá trị đầu vào.
Những hàm này rất hữu ích khi bạn muốn định dạng số liệu trong ứng dụng Appsheet của mình. 

Nếu bạn muốn tìm một khóa học về Appsheet có thể tham khảo khóa học sau trên Unica Hoặc Gitiho.

Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn