Hướng dẫn sử dụng hàm Select, Index và Top trong Appsheet

Appsheet là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo ứng dụng di động từ bảng tính Google Sheets, Excel và các nguồn dữ liệu khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng ba hàm quan trọng: Select, Index và Top.

Bảng dữ liệu mẫu

Mã Đơn Hàng Trạng Thái
DH0001 Hoàn thành
DH0002 Đang tiến hành
DH0003 Hoàn thành
DH0004 Đã hủy
DH0005 Hoàn thành

Hàm Select

Hàm Select cho phép bạn lọc ra những hàng dữ liệu phù hợp với điều kiện nào đó. Cú pháp của nó như sau:

SELECT(Table[Column], Condition)
Ví dụ, giả sử bạn có một bảng Orders với cột Status. Để lấy ra tất cả các đơn hàng đã hoàn thành, bạn có thể sử dụng hàm Select như sau:
SELECT(Orders[OrderID], ([Status] = "Hoàn thành"))

Kết quả sẽ là danh sách các mã đơn hàng đã hoàn thành: [DH0001, DH0003, DH0005]

Hàm Index

Hàm Index cho phép bạn truy cập vào một phần tử cụ thể trong danh sách. Cú pháp của nó như sau:

INDEX(List, Position)

Ví dụ, để lấy ra đơn hàng đầu tiên từ danh sách đơn hàng đã hoàn thành ở trên, bạn có thể sử dụng hàm Index như sau:

INDEX(SELECT(Orders[OrderID], ([Status] = "Hoàn thành")), 1)

Kết quả sẽ là mã đơn hàng đầu tiên trong danh sách đã hoàn thành: DH0001

Hàm Top

Hàm Top cho phép bạn lấy ra một số lượng phần tử đầu tiên từ danh sách. Cú pháp của nó như sau:

TOP(List, Number)

Ví dụ, để lấy ra 2 đơn hàng đầu tiên từ danh sách đơn hàng đã hoàn thành ở trên, bạn có thể sử dụng hàm Top như sau:

TOP(SELECT(Orders[OrderID], ([Status] = "Hoàn thành")), 2)

Kết quả sẽ là hai mã đơn hàng đầu tiên trong danh sách đã hoàn thành: [DH0001, DH0003]

Kết luận


Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng các hàm Select, Index và Top trong Appsheet. Hãy thử áp dụng chúng vào ứng dụng của bạn để tận dụng tối đa khả năng của Appsheet!

Từ khóa : Appsheet, hàm Select, hàm Index, hàm Top, bảng tính Google Sheets, Excel
Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn