Appsheet: Cách tận dụng các hàm THIS trong Appsheet để tính toán và xử lý dữ liệu

 


Appsheet là một nền tảng cho phép bạn tạo các ứng dụng di động từ các bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong quá trình thiết kế ứng dụng, bạn có thể cần sử dụng các hàm để thực hiện các tính toán, kiểm tra điều kiện, lọc dữ liệu hoặc tham chiếu đến các giá trị trong các bảng khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm [_Thisrow] [_this] [_thisrow_before, thisrow afret] … trong Appsheet và cho bạn một số ví dụ bằng tiếng Việt.


{tocify} $title={Mục lục}

Để minh họa cho các ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng một bảng tên là Sản phẩm, chứa các thông tin về các sản phẩm của công ty. Bảng này có các cột sau:


Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Số lượng tồn kho

Đơn giá

Tình trạng

SP001

Áo thun

50

100000


SP002

Quần jean

20

200000


SP003

Giày thể thao

10

300000


Hàm [_Thisrow]

Hàm [_Thisrow] là một hàm đặc biệt trong Appsheet, cho phép bạn tham chiếu đến hàng hiện tại trong một bảng. Bạn có thể sử dụng hàm này khi bạn muốn truy cập đến các giá trị của các cột trong hàng hiện tại, hoặc khi bạn muốn so sánh giá trị của một cột trong hàng hiện tại với giá trị của một cột trong một bảng khác.

Ví dụ: Bạn muốn tạo một cột mới tên là Tình trạng, để kiểm tra xem sản phẩm nào đã được bán hết. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

Tình trạng = NẾU([_Thisrow].[Số lượng tồn kho] = 0, “Hết hàng”, “Còn hàng”)

Trong công thức này, [_Thisrow].[Số lượng tồn kho] là giá trị của cột Số lượng tồn kho trong hàng hiện tại của bảng Sản phẩm. Sau khi áp dụng công thức, bảng sẽ trở thành:


Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Số lượng tồn kho

Đơn giá

Tình trạng

SP001

Áo thun

50

100000

Còn hàng

SP002

Quần jean

20

200000

Còn hàng

SP003

Giày thể thao

10

300000

Hết hàng

Hàm [_this]

Hàm [_this] là một hàm đặc biệt trong Appsheet, cho phép bạn tham chiếu đến giá trị hiện tại của một cột. Bạn có thể sử dụng hàm này khi bạn muốn kiểm tra điều kiện hoặc tính toán dựa trên giá trị hiện tại của một cột.

Ví dụ: Bạn muốn tạo một cột mới tên là Giảm giá, để áp dụng mức giảm giá cho các sản phẩm có đơn giá cao hơn 200000. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

Giảm giá = NẾU([_this].[Đơn giá] > 200000, [_this].[Đơn giá] * 0.9, [_this].[Đơn giá])

Trong công thức này, [_this].[Đơn giá] là giá trị hiện tại của cột Đơn giá trong bảng Sản phẩm. Sau khi áp dụng công thức, bảng sẽ trở thành:


Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Số lượng tồn kho

Đơn giá

Tình trạng

Giảm giá

SP001

Áo thun

50

100000

Còn hàng

100000

SP002

Quần jean

20

200000

Còn hàng

180000

SP003

Giày thể thao

10

300000

Hết hàng

270000

Hàm [_thisrow_before] và [_thisrow_after]

Hàm [_thisrow_before] và [_thisrow_after] là các hàm đặc biệt trong Appsheet, cho phép bạn tham chiếu đến giá trị của một cột trước và sau khi thay đổi. Bạn có thể sử dụng các hàm này khi bạn muốn theo dõi sự thay đổi của dữ liệu hoặc khi bạn muốn thực hiện các hành động dựa trên sự thay đổi đó.

Ví dụ: Bạn muốn tạo một quy tắc để gửi email thông báo khi số lượng tồn kho của một sản phẩm nào đó thấp hơn một ngưỡng nào đó. Bạn có thể sử dụng công thức sau:

NẾU([_thisrow_after].[Số lượng tồn kho] < [_thisrow_after].[Ngưỡng], GỬI(Email(“quanly@vidu.com”, “Cảnh báo hàng tồn kho”,CONCATENATE("Sản phẩm ", [_thisrow_after].[Tên sản phẩm], " chỉ còn “, [_thisrow_after].[Số lượng tồn kho], " đơn vị trong kho.”))))

Trong công thức này, [_thisrow_after].[Số lượng tồn kho] và [_thisrow_after].[Ngưỡng] là các giá trị của các cột Số lượng tồn kho và Ngưỡng sau khi thay đổi. [_thisrow_after].[Tên sản phẩm] là giá trị của cột Tên sản phẩm sau khi thay đổi.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các hàm [_Thisrow] [_this] [_thisrow_before, thisrow afret] trong Appsheet và cách sử dụng chúng hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã đọc!

Nếu bạn muốn tìm một khóa học về Appsheet có thể tham khảo khóa học sau trên Unica.

Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn